Rada naukowa

  • Jan Maćkowiak Rozwiń Zamknij opis
    • Jan Maćkowiak

      Pan dr. Jan Maćkowiak

      Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.