Przydatne informacje

KOSZT

  • opłata konferencyjna (dwie możliwości):
  • 500 zł/osobę – obejmuje dwa noclegi (6/7.10.2021 i 7/8.10.2021) w pokojach 2-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i streszczenia wystąpień).
  • 300 zł/osobę – obejmuje wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i streszczenia wystąpień), nie obejmuje noclegów

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy organizatora tj.:

61 1500 1621 1216 2001 1107 0000

tytułem: „Konferencja Konserwatorska”, imię i nazwisko uczestnika

WAŻNE TERMINY

  • 15.03.2021 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń tematów referatów/komunikatów wraz ze streszczeniem w języku polskim
  • 30.04.2021 – ostateczny termin nadsyłania pełnego tekst wystąpienia ze streszczeniem w języku angielskim
  • 31.08.2021 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa jako słuchacz w konferencji
  • 30.09.2021 – ostateczny termin nadsyłania prezentacji (preferowana forma prezentacji – Power Point)
  • 30.09.2021 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

Z uwagi na przygotowanie publikacji konferencyjnej w bieżącym roku prosimy

o przestrzeganie podanych wyżej terminów.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

ul. Dworcowa 5

62-052 Komorniki

6-8 października 2021 roku

NOCLEG

Hotel Delicjusz

Trzebaw, ul. Poznańska 1

62-060 Stęszew 

tel.: 61 8 108 108, e-mail: recepcja@delicjusz.pl