Przydatne informacje

KOSZT

  • opłata konferencyjna (dwie możliwości):
  • 900 zł/osobę – obejmuje dwa noclegi (24/25.09.20224 i 25/26.09.2024) w pokojach 2-osobowych, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i streszczenia wystąpień).
  • 600 zł/osobę – obejmuje wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i streszczenia wystąpień), nie obejmuje noclegów

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy organizatora tj.:

61 1500 1621 1216 2001 1107 0000

tytułem: „Konferencja Konserwatorska”, imię i nazwisko uczestnika

WAŻNE TERMINY

  • 30.11.2023 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń tematów referatów/komunikatów wraz ze streszczeniem w języku polskim
  • 15.03.2024 – ostateczny termin nadsyłania pełnego tekst wystąpienia ze streszczeniem w języku angielskim
  • 30.05.2024 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa jako słuchacz w konferencji
  • 30.06.2024 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
  • 30.08.2024 – ostateczny termin nadsyłania prezentacji (preferowana forma prezentacji – Power Point)

Z uwagi na przygotowanie publikacji konferencyjnej prosimy

o przestrzeganie podanych wyżej terminów.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

ul. Dworcowa 5

62-052 Komorniki

24-26 września 2024 roku

NOCLEG

Hotel Delicjusz

Trzebaw, ul. Poznańska 1

62-060 Stęszew 

tel.: 61 8 108 108, e-mail: recepcja@delicjusz.pl