Kontakt z nami

Dane kontaktowe

Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

tel.: 61 81 07 629
fax: 61 81 07 642

e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

NIP: 777-17-93-195

 

Komitet organizacyjny:

Lidia Staniek


Dział Głównego Konserwatora Zbiorów

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Tel. 61 8107 629 wew. 22

e-mail: konserwacja@muzeum-szreniawa.pl