30.11.2023 – rejestracja prelegentów wraz ze streszczeniem w języku polskim