25.06.2021 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń pełnych tekstów referatów/komunikatów