I dzień 6 października 2021 roku

II dzień 7 października 2021 roku

III dzień 8 października 2021 roku