ŚRODA 5 PAŹDZIERNIKA 2022

9:00 Jan Maćkowiak

dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

I. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach

9:20 Irena Rodzik, Eugeniusz Panto

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Konserwacja prewencyjna w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

9:40 Aleksandra Wróbel

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Wyzwania konserwatorskie w nowo powstałych muzeach na przykładzie opieki konserwatorskiej w Muzeum Historii Polski w Warszawie

10:00 Marcin Wągrodny

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Wobec braku własnej pracowni konserwacji

10:20 Sylwia Bronchard

Polish Saturday School in Navan

„Horse brasses” niezwykłe artefakty kultury ludowej Wysp Brytyjskich. Zagadnienia konserwatorskie, wystawiennicze i ekspozycyjne

10:40 Waldemar Affelt

School of Business and Creative Industries, University of the West of Scotland in Paisley

Rizomatyczność artefaktów muzealnych jako kanwa opowieści zabytkoznawczej

11:00 Dyskusja

11:30 Przerwa

II. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej i nieorganicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu

11:50 Maria Rudy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odsalanie zabytków kamiennych i ceramicznych. Historia, badania i praktyka

12:10 Zuzanna Jarmulska, Piotr Niemcewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problematyka technologiczna i konserwatorska zabytkowych rzeźb gipsowych

12:30 Lesław Cześnik

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Konserwacja i ekspozycja figury łabędzia – godła Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy

12:50 Wanda Zawistowska

WANDARTE Pracownia Badań i Konserwacji Zabytków w Warszawie

Problematyka konserwatorska obiektów kamiennych o znacznym stopniu zniszczenia /marmur biały, piaskowiec/ w ekspozycji zewnętrznej na przykładzie nagrobka Jeanne Goldfeder z d. Citroen znajdującego się na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie

13:10 Irma Fuks-Rembisz

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Problematyka waluacji ochrony wystroju rzeźbiarskiego i zastępowania kopiami technologicznymi najcenniejszych zabytkowych rzeźb ogrodowych w Muzeum Pałacu Jana III jako elementu ochrony dziedzictwa narodowego

13:30 Lunch

15:00 Diana Jędrysek-Skotnicka

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Konserwacja abakanów oraz innych dzieł autorstwa Magdaleny Abakanowicz, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wystawa „Abakanowicz. Totalna”

15:20 Wioletta Brzezińska-Marjanowska

Muzeum Wsi Kieleckiej

Problematyka konserwatorska chorągwi kościelnych ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej

15:40 Dorota Jutrzenka-Supryn, Katarzyna Zapolska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jak długo przetrwa świadectwo? Problematyka badań, zakresu ingerencji konserwatorskiej, przechowywania i ekspozycji mundurów żołnierzy z okresu II wojny światowej

16:00 Martyna Żurańska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zagadnienia historyczne, technologiczne i konserwatorskie zabytków ubioru z obecnością skóry z zachowaną okrywą włosową

16:20 Przerwa

16:40 Emilian Prałat

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie

Paweł Napierała

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Prace konserwatorskie dwóch dzieł Leopolda Nowotnego oraz kontekst jego życia i twórczości

17:00 Ryszard Kaźmierczak, Piotr Błędowski, Krzysztof Rybka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dariusz Subocz

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Liofilizacja i fumigacja dokumentów pochodzących z Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa

17:20 Łukasz Stachurski

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Skrzynia Cechu Wielkiego w Krośnie jako przykład ścieżki kryptologicznej. Na marginesie rozważań o problemach konserwacji mechanizmów zamkowych, jako wyrobów rzemiosła kowalskiego

17:40 Dyskusja

18:00 Przejazd do Hotelu Delicjusz

18:30 Kolacja, spotkanie integracyjne

 

CZWARTEK 6 PAŹDZIERNIKA 2022

 

9:00 Wyjazd studyjny

• Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
• Gniezno: Katedra Gnieźnieńska, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archidiecezjalne
• kolacja w Szreniawie; powrót do hotelu

 

PIĄTEK 7 PAŹDZIERNIKA 2022

 

III. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania: zachowanie, konserwacja i eksploatacja muzealna

9:00 Deepakshi Sharma

National Rail Museum, New Delhi, India

Revival of EIR-22 „Fairy Queen”: The oldest working steam locomotive of the world

9:30 Marek Kołyszko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Placówki muzealne w dawnych kościołach oraz inne formy zagospodarowania podobnych obiektów na przykładach z Republiki Irlandii oraz z Polski

9:50 Jan Gałaszek

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Wizja a dokument. Konserwacja i rekonstrukcja w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

10:10 Piotr Sworzeń

Muzeum Śląskie w Katowicach

Problemy konserwacji rekonstrukcji i ekspozycji obiektów fortyfikacji w kolekcji Muzeum Śląskiego

10:30 Katarzyna Pietrzak

Politechnika Poznańska

Dźwigi osobowe z napędem elektrycznym na ziemiach polskich jako obiekty zabytkowe

10:50 Przerwa

11:10 Marta Rymar

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Wybrana problematyka konserwatorska zabezpieczenia i ochrony czynnych mechanizmów zegarów wieżowych pochodzących z Pierwszej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie

11:30 Józef Szczotka

Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka

Rewitalizacja gzymsu wieńczącego w kościele pod wezwaniem św. Mateusza w Ogrodzonej z XIX wieku

11:50 Dyskusja

IV. Nowe technologie w służbie konserwacji

12:10 Bartłomiej Chojna

Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni

Badania wykonane podczas translokacji Dworku Kałamarzyk w Suchedniowie na teren Parku Etnograficznego w Tokarni

12:20 Katarzyna Schaefer-Rychel

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Promieniowanie jonizujące jako narzędzie badawcze w pracy konserwatora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

12:40 Karol Żołędziowski

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Mikroskopowe badania stereoskopowe w badaniach nad zabytkami archeologicznymi

13:00 Przerwa

13:20 Elżbieta Basiul, Adam Cupa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zastosowanie kamery hiperspektralnej do nieinwazyjnych badań etnograficznych obiektów zabytkowych

13:30 Renata Czech-Błońska, Rafał Siuda

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Szkliwo arsenowe – problemy konserwatorskie i wystawiennicze rzadkich zabytków archeologicznych

13:50 Ewelina Miśta-Jakubowska, Aneta Gójska

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Konserwacja plazmowa metalowych artefaktów archeologicznych przy zastosowaniu impulsowego rozpylania magnetronowego

14:00 Karolina Tomkowiak, Bartłomiej Mazela

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wybrane właściwości powłok nanocelulozowych jako potencjalny środek do konserwacji materiałów lignocelulozowych o wartości historycznej

14:10 Magdalena Zborowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opracowanie metod przechowywania i oceny stopnia degradacji dla organicznych artefaktów archeologicznych (StAr) – projekt JPI-CH

14:30 Dyskusja

14:50 Jan Maćkowiak

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:10 Lunch