I dzień 6 października 2021 roku

9:00 – 9:20      Jan Maćkowiak, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie Konferencji

 

Blok I

Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego

 

9:20 – 9:40      Michał Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Edukacja społeczna na rzecz dziedzictwa kulturowego – wprowadzenie w tematykę i podstawowe problemy

9:40 – 10:00    Paweł Napierała, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Wizyta studyjna jako forma uczestnictwa w praktyce informacyjnej. Spotkanie z perspektywą różną od swojej

10:00 – 10:20  Dyskusja

 

Blok II

Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach

 

10:20 – 10:40  Janusz Czop, Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie – współczesny model zarządzania zbiorami

10:40 – 11:00  Karol Żołędziowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

     Ewelina Miśta-Jakubowska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

     Renata Czech-Błońska, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Sokoły, złoto i alchemiczne manuskrypty, czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa, konserwatora i chemika

11:00 – 11:20  Waldemar Affelt, School of Business and Creative Industries, University of the West of Scotland in Paisley, UK

„Muzeum wielokrotne”, czyli rewitalizacja muzealizacyjna wyspy Inujima w Japonii

11:20 – 11:50  Przerwa

11:50 – 12:10  Marta Świtała, Muzeum Wsi Radomskiej

Tabernakulum z kościoła pw. Św. Doroty z Wolanowa. Prace konserwatorskie

12:10 – 12:30  Michał Nowak, Michał Rychlik, Politechnika Poznańska

Skanowanie 3D w ochronie i zabezpieczeniu obiektów zabytkowych – studium wybranych przypadków

12:30 – 12:50  Mariusz Niestrawski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Naprawy i prace konserwatorskie na ekspozycji „Agrolotnictwo” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w latach 2015-2021

12:50 – 13:10  Dyskusja

13:10 – 14:00  Zwiedzanie zmodernizowanych ekspozycji

14:00 – 15:20  Lunch

Blok III

Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu

 

15:20 – 15:40  Bogumiła Rouba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wartość integralności w ochronie zabytków

15:40 – 16:00   Julian Kołodziej, Polski Komitet TICCIH

       Małgorzata Gmiter, Polski Komitet Narodowy ICOMOS

HICAPS – Transnarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej.

Podsumowanie projektu INTERREG Europa Centralna

16:00 – 16:20  Irma Fuks-Rembisz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Problematyka ochrony wystroju rzeźbiarskiego w ekspozycji zewnętrznej i zastępowania kopiami technologicznymi najcenniejszych

zabytkowych rzeźb ogrodowych w Muzeum Pałacu Jana II

16:20 – 16:40  Józef Szczotka, Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka w Gumnej

Badanie wilgotności murów ceglanych metodami nieinwazyjnymi  w budynkach  zabytkowych

16:40 – 17:00  Maria Rudy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konserwatorskie dylematy z marmurowymi Aniołami Śmierci       

17:00 – 17:20   Lidia Piotrowska-Cześnik, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Kafle renesansowe ze zbiorów Muzeum PPP w Gnieźnie. Zagadnienia konserwacji i rekonstrukcji

17:20 – 17:40  Dyskusja

17:40 – 18:00  Przerwa

Blok IV

Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania

 

18:00 – 18:20   Krzysztof Wisłocki, Politechnika Poznańska

Problemy i dylematy muzealnego eksponowania złożonych obiektów inżynierskich

  18:20 – 18:40   Lesław Cześnik, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Platforma kolejowa firmy MAN ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – problemy konserwacji

i ekspozycji plenerowej

 18.40 – 19:00   Jarosław Selech, Żaneta Staszak, Jakub Kowalczyk, Dariusz Ulbrich, Dawid Romek, Politechnika Poznańska

Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych

19:00 – 21.00    Kolacja

 

II dzień 7 października 2021 roku

9.00  Tomasz Ogrodniczuk, Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Powstanie Muzeum Broni Pancernej na Ławicy; wydobycie i konserwacja wybranych obiektów znajdujących się na ekspozycji

9.30  Piotr Sroka, Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Oznakowanie numerem inwentarzowym wybranych grup obiektów w Muzeum Broni Pancernej           

10.00 Wyjazd studyjny

   • Muzeum Broni Pancernej
   • Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII
   • Brama Poznania ICHOT
   • obiadokolacja i powrót do hotelu

III dzień 8 października 2021 roku

9:00 – 9:20      Tomasz  Nowaczyk, Małgorzata Orczyk,  Rafał Cichy, Patryk Urbański, Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz,

     Instytut Pojazdów Szynowych Tabor w Poznaniu

Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań

9:20 – 9:40      Łukasz Wojciechowski, Wiesław Zwierzycki, Politechnika Poznańska

Dobór środków smarowych i kontrola ich parametrów w eksploatacji pojazdów zabytkowych    

9:40 – 10:00    Marek Tenczyński, Uniwersytet Opolski

Zastosowanie innowacyjnej technologii iniekcji strumieniowej „Jet – Grouting” w świetle prawa, ochrony konserwacji i restauracji

dóbr kultury, ratującej konstrukcję wzniesionego na przełomie XIII i XIV wieku zamku w Głogówku

10:00 – 10:20  Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu

Patenty wynalazcze Polaków kręgu Wielkiej Emigracji rolnictwu dedykowane, 1832–1870

10:20 – 10:40  Piotr Sworzeń

Przygotowanie, konserwacja i rekonstrukcja zabytkowych maszyn do ekspozycji muzealnej

10:40 – 11:00  Robert Kola, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Konserwatorski dylemat przywracania urządzeń dawnych do stanu czynnego

11:00 – 11:30  Przerwa

11:30 – 11:50  Zbigniew Tucholski, Instytut Historii Techniki Polskiej Akademii Nauk

Uwarunkowania konserwatorskie i techniczne odbudowy oraz eksploatacji zabytkowych kotłów parowych

11:50 – 12:10  Andrzej Kaźmierczak, Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”

Przywrócenie do życia Lokomobili Trakcyjnej George White 20 z roku 1915 zgodnie z przepisami UE

12:10 – 12:30  Katarzyna Pietrzak, Politechnika Poznańska

Analiza wartościująca zabytkowych urządzeń dźwigowych

12:30 – 12:50  Kuba Mieżowiec, Paweł Fuć, Łukasz Rymaniak, Jakub Hajkowski, Politechnika Poznańska

Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14

12:50 – 13:10  Łukasz Rymaniak, Marek Rymaniak, Piotr Lijewski, Łukasz Brzeziński, Politechnika Poznańska

Historia silników okrętowych produkowanych w Poznaniu 

13:10 – 13:30  Jacek Kaźmierowski, Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu

Charakter uszkodzeń oraz diagnostyka elementów zabytkowego kotła dwupłomienicowego typu P2

13:30 – 13:50  Dyskusja

13:50 – 14:10  Jan Maćkowiak, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14:10 – 15:10  Lunch