I dzień 7 października 2020 roku

II dzień 8 października 2020 roku

III dzień 9 października 2020 roku