VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 10-12 października 2018 roku

Kolejną, zorganizowaną w dniach 10-12 października 2018 roku przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, była VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem
i konserwacją zbiorów
. Obrady podczas sesji skupiały się wokół następujących grup tematycznych:

  1. Organizacja i i zarządzanie konserwacją w muzeach.
  2. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej.
  3. Problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu.
  4. Różnice pomiędzy ekspozycją statyczną a dynamiczną w odniesieniu do zabytków techniki.

Drugiego dnia konferencji odbył się wyjazd studyjny do Parowozowni Wolsztyn oraz Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Traktor i Maszyna
w Lipnie, gdzie zaplanowano wystąpienia poruszające zagadnienia dotyczące konserwacji i utrzymania zabytków techniki. Podczas wyjazdu zwiedzono także Muzeum Gorzelnictwa w Turwi.