VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 12-14 października 2016 roku

VII Międzynarodową Konferencję Konserwatorską z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów również zorganizowano wspólnie
z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Konferencja odbyła się w dniach 12-14 października 2016 roku w siedzibie szreniawskiego Muzeum.

Zagadnienia ochrony dóbr kultury  zgrupowano w czterech blokach tematycznych:

  1. Ochrona obiektów wykonanych z materiału organicznego.
  2. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania.
  3. Metody konserwacji obiektów muzealnych oraz powinności konserwatora
    w projektowaniu i modernizacji ekspozycji.
  4. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach.

Drugiego dnia Konferencji, tj. 13 października, zaplanowano wyjazd studyjny do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu – oddziału Muzeum w Szreniawie, z wykładem prof. Jędrzeja Stępaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat „żywych form wiklinowych” oraz do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.