V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 5-6 października 2012 roku

Kolejną, V z cyklu, Międzynarodową Konferencję Konserwatorską zorganizowano
w dniach 5-6 października 2012 roku we współpracy z Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.

Temat  wiodący tej konferencji Działalność konserwatorska muzeów, a oczekiwania widza muzealnego – antagonizm, czy wspólny interes? omawiano w trzech blokach tematycznych:

  1. Konserwacja zachowawcza obiektów zabytkowych.
  2. Eksploatacja obiektów zabytkowych.
  3. Potrzeby kadrowe i warsztatowe w zakresie konserwacji zbiorów.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli nauki oraz konserwatorów
z kilkudziesięciu placówek muzealnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (m.in. Wielka Brytania, Francja,  Estonia, Węgry), a także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz członków Rady Naukowej MNR
w Szreniawie.