IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 6-8 października 2021 roku

Dziewiąte z kolei spotkanie osób zajmujących się ochroną dóbr kultury, z uwagi na sytuację epidemiczną, miało miejsce w 2021 roku. Wsparciem przy organizacji wydarzenia służył Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia zgrupowane w czterech blokach tematycznych:

1. Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego
2. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach
3. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu
4. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania.

Drugiego dnia konferencji odbył się wyjazd studyjny do Poznania, gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Broni Pancernej, Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fortu VII oraz Bramy Poznania i Ostrowa Tumskiego.