IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 8-9 października 2010 roku

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Problemy muzeów związane
z zachowaniem i konserwacją zbiorów
, zorganizowana wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, odbyła się w dniach 8-9 października 2010 roku.

Konferencja skupiała się wokół problemów konserwatorskich wynikających ze współczesnych form prezentowania obiektów zabytkowych. Celem konferencji była wymiana doświadczeń z ukazaniem problemów jakościowych procesów konserwacji i renowacji zabytków wobec coraz bardziej popularnej idei „żywego muzeum”.

W realizację konferencji zaangażował się osobiście prezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM prof. Andrzej Tomaszewski.

Uczestnicy IV konferencji konserwatorskiej poparli rezolucję prof. Tomaszewskiego w sprawie potrzeby stworzenia w Polsce studiów wyższych w dziedzinie konserwacji zabytkowych obiektów sztuki inżynierskiej zawierającą projekt powołania do życia na Politechnice Poznańskiej, we współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, studium podyplomowego w dziedzinie konserwacji zabytkowych obiektów sztuki inżynierskiej. Powyższe Studium powinno doprowadzić w przyszłości do stworzenia na tej uczelni pełnych wyższych studiów konserwatorskich.