III Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa w 2008 roku

III z cyklu sesja poświęcona ochronie materialnych dóbr kultury odbyła się w dniach
13-14 października 2008 roku. Przedmiotem rozważań tej konferencji były zagadnienia teoretyczne i praktyczne obejmujące problemy degradacji drewna, papieru, skóry oraz innych materiałów wchodzących w skład obiektów zabytkowych. Konferencja objęła dwa bloki tematyczne tj. konserwację zachowawczą oraz kreację konserwatorską obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, w tym m.in.: Nacionalen Selskopanskij Muzej w Sofii, Valašskémuzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, The Estonian Agricultural Museum w Ülenurme, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Europa – Universität Viadrina, Krajowy Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków.