II Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa 14–15 października 2006 roku

Z uwagi na rosnące zainteresowanie środowiska oraz wzrost osób chętnych do wzięcia udziału w Konferencji, zdecydowano o wydłużeniu czasu jej trwania do dwóch dni. 14–15 października 2006 r. miało miejsce kolejne spotkanie, którego tematem wiodącym była problematyka konserwacji zbiorów muzealnych, w tym szczególnie zagadnienia przywracania sprawności użytkowej zabytkom techniki. W wygłoszonych referatach poruszono problemy technologii konserwacji zbiorów wielkogabarytowych, konserwacji zachowawczej, ingerencji konserwatorskiej itp. Zaprezentowano zagadnienia techniczno-konserwatorskie związane z uruchamianiem i użytkowaniem obiektów zabytkowych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki zajmujący się tematyką ochrony zabytków techniki oraz muzealnicy działający na rzecz zachowania dawnych maszyn i urządzeń reprezentujący 32 instytucje, w tym między innymi: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Rolniczą w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Pradze, Uniwersytät Viadrina we Frankfurcie, Biuro Doradztwa Kolejowego w Berlinie Słowackie Muzeum Rolnictwa w Nitrze oraz Politechnikę Wrocławską. Przedstawiono problemy teoretyczne i praktyczne rozwiązywane w ramach codziennej działalności konserwatorskiej m.in. w: Muzeum Morskim w Gdańsku, Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu, Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, Międzywydziałowym Studenckim Kole Naukowym Ochrony Zabytków Techniki HP „Nadbór”. Drugiego dnia obrad zademonstrowano uczestnikom uruchomione maszyny i urządzenia rolnicze oraz tradycyjne prace gospodarskie, (m.in.: ciągniki tzw. samorodki, dawne silniki, młocarnię, a także pokazy: wypieku chleba w piecu chlebowym, rzemiosła kowalskiego, orki ciągnikiem Ursus C-328 z pługiem zawieszanym, orki pługiem motorowym, orki i bronowania zaprzęgiem konnym). Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła uruchomiona lokomobila parowa H. Cegielskiego z 1919 r.