I Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, Szreniawa w 2004 roku

Pierwsza edycja Konferencji miała miejsce 7 września 2004 roku, a jej współorganizatorem była ówczesna Akademia Rolnicza w Poznaniu (dziś Uniwersytet Przyrodniczy). Z uwagi na zróżnicowaną i szeroką tematykę prac prezentowanych podczas konferencji, dotyczącą problemów biodegradacji zabytkowych obiektów, obrady podzielono na dwie części, pierwszą obejmującą badania naukowe związane z substancją zabytkową i drugą dotyczącą praktyki konserwatorskiej. Zaprezentowano prace związane z problemami konserwacji i profilaktyki konserwatorskiej muzealnych obiektów techniki eksponowanych na wolnym powietrzu czy też kwestie estetyzacji wybranych zabytków techniki. W konferencji wzięli udział specjaliści z dziedziny konserwacji zabytków z drewna  i innych materiałów z takich ośrodków naukowych jak: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Etnograficzne – Oddział MNP, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.