IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na planowaną w dniach 7-9 października 2020 roku IX Międzynarodową Konferencję Konserwatorską z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, która organizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz przy współpracy Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Spotkanie dotyczące ochrony dóbr kultury poświęcone zostanie zagadnieniom zgrupowanym w czterech blokach tematycznych:

I. Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego

II. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach

III. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu

IV. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania.

IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska

Przy wsparciu:

IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny: