IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na planowaną w dniach 6-8 października 2021 roku IX Międzynarodową Konferencję Konserwatorską z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, która organizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz przy współpracy Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Spotkanie dotyczące ochrony dóbr kultury poświęcone zostanie zagadnieniom zgrupowanym w czterech blokach tematycznych:

I. Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego

II. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach

III. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu

IV. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania.

IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska

Przy wsparciu:

IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

Aktualności

Komunikat RODO

Komunikat RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO), informujemy o zasadach przetwarzania...

Przeczytaj cały artykuł